Skip to main content

:
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Voor alle jeugdlessen van ExpresZie! kun je deze subsidie aanvragen. Kijk voor de criteria en de procedure op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.